Aktuellt

Politisk ringlek inom tjänsteledningen i Åbo

Fredag 2020-06-05 kl 19:38

Då förvaltningsreformen inleddes i Åbo, lär en av målsättningarna ha varit att synliggöra den politiska beslutsfattningsprocessen. Tjänstemän som utnämnts på politiska grunder klandrades för att ge sig ut för att vara politiskt neutrala i sitt tjänsteutövande. Alla underströk, att tjänstepersoner borde väljas bland lämpliga och kompetenta personer.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Fullmäktigeinitiativ: Koronakrisens inverkan på barn och unga i Åbo borde analyseras för att kartlägga deras stödbehov

Fredag 2020-06-05 kl 14:55

Koronakrisen har på många sätt inverkat på barns och ungas liv. Skolgång och studier flyttades på distans då skolorna och utbildningsanstalterna stängdes. Samtidigt måste myndigheterna fatta beslut gällande all  hobbyverksamhet. Förändringarna har haft inverkan på barnens sociala relationer, trygghet och basomsorg.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Låtom oss skydda stadens lungor

Måndag 2020-05-04 kl 13:47

Vänsterförbundet i Åbo föreslår att Åbo stad inleder en noggrann och regelbunden uppföljning av träd- och parkområdesbeståndet och totalmängden lagrat kol i staden. Vidare föreslår vi att staden går in för att öka mängden trän, totalmängden lagrat kol och grönområdesarealerna inom stadens gränser.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vårdpersonal i karantän måste få sin lön utan avbrott

Torsdag 2020-04-23 kl 14:48

Vänsterförbundet i Åbo kräver att Åbo tar tillbaka sitt beslut om att avbryta löneutbetalningen till anställda som tvingats i karantän pga coronaviruset. 

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Turun Vasemmistoliiton telttailutilaisuudet peruttu toistaiseksi

Fredag 2020-03-13 kl 10:12


Turun Vasemmistoliitto peruu suunnitellut telttailutapahtumat koronatilanteen takia.

Perutut tapahtumat:

  • PERUTTU: La 14.3. klo 12 Telttailu Runosmäki (K-supermarketin edusta, os. Korjasmäenk. 1).
  • PERUTTU: La 21.3. klo 12 Telttailu Härkämäki (K-marketin edusta, os. Ieskatu 1).
  • PERUTTU: Su 26.4. klo 12 Telttailu Jyrkkälä (Salen edusta, os. Jyrkkälänk. 1).

Tilaisuudet pyritään järjestämään koronatilanteen rauhoituttua. Uusista tapahtuma-ajankohdista tiedotetaan, kun ne ovat selvillä.

Kommentera inlägg.

Åbovänsterns fullmäktigegrupp: Åbo måste utlysa klimatnödläge

Onsdag 2019-12-11 kl 08:45

Åbovänsterns fullmäktigegrupp vill på allvar fästa uppmärksamhet vid det faktum att klimatförändringen nu måste motarbetas på alla plan och inom alla områden. Åtgärder måste vidtas snabbt och samtidigt måste vi se till att räkningen inte dyvlas över på låginkomsttagarna. En rättvis klimatbetingad övergång är möjlig. Det är beslutsfattarna som bär ansvaret för att tillräckliga åtgärder vidtas; ansvaret får inte läggas på enskilda människors axlar.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Vänsterförbundets i Åbo vädjan till stadsdirektör Minna Arve (Saml): Arkeas avtalsshoppande måste behandlas i brådskande ordning

Måndag 2019-12-09 kl 16:17

Stadsdirektör Minna Arve (Saml) måste ta upp ändringen av ledarstyrningen inom Arkea till behandling i koncernsektionen. Just nu föreligger alla grunder för att sammankalla till extraordinarie möte.

Underlåter Arve att se till att ärendet behandlas i brådskande ordning förorsakar hon staden skador i form av allt mer omfattande strejkvågor.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Räkningen för torgparken skall inte betalas av åboborna!

Måndag 2019-11-25 kl 08:52

Torgparksförsvararna har i åratal påstått att torgparken inte förorsakar kostnader för staden. Det här stämmer inte. Vänsterförbundet i Åbo kräver att de kostnader torgparken förorsakar i form av riskhantering riktas till det privata torgparksföretaget Turun Toriparkki Oy. 

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Allt vårt stöd åt de strejkande!

Måndag 2019-11-25 kl 08:50

Postis och Arkeas spelöppningsförsök med byte av arbetskollektivavtal måste stoppas. Annars kommer arbetsavalsshoppandet att sprida sig som en löpeld. Det statsägda Posti sänker sina anställdas löner flera hundra euro i månaden, ökar arbetstiden och förkortar semestrarna. Arkea, som ägs av Åbo stad, sänker sina anställdas löner och pensioner. Dessutom förkortas arkeapersonalens semestrar.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Prioritera barnen och åldringarna!

Måndag 2019-11-04 kl 10:10

Vid sitt temaseminarium inför stundande budgetförhandlingar drog kommunalutskottet och fullmäktigegruppen upp den linje Vänsterförbundet i Åbo kommer att följa. Förbundet förhåller sig kritiskt till stadsdirektör Minna Arves (kok) ”anpassningsprogram”, dvs den nedskärningslista som bygger på de kommande årens så kallade livskraftsinvesteringar. Som Vänsterförbundet ser det, kommer skatteintäkterna att öka då staten fördelar de pengar som återstår i statskassan efter skattekortsreformen. Vidare vidhåller förbundet att en gallring i stadsdirektörens administrativa stab måste göras.

Läs mer »

Kommentera inlägg.

Lägg till inlägg