Kontaktuppgifter

Vänsterförbundet i Åbo
Hagsgatan 12
20540 Turku

Lauri Simola
Kommunalsekreterare

Jaakko Lindfors
Ordförande
040 775 1230

Sasu Haapanen
Vice ordförande
050 325 9666

Välkommen att besöka vårt kontor, kom ihåg att i förväg meddela om din ankomst!

Följ med informationsflödet

Genom e-post får du information om verksamheten i Vänsterförbundet i Åbo och dess medlemsföreningar. Skicka en begäran om medlemskap till adressen turunvasemmistoliitto@outlook.com så lägger vi till din adress på listan. Obs: listan är reserverad endast för att informera om verksamheten, så att mottagarnas e-post inkorgar inte fylls.