Nämnder och andra fötroendeorgan

Personerna nedan bevakar dina intressen inom stadens förvaltning. Tveka inte att ta kontakt med dem, direkt eller via kansliet. E-postadresserna är fornamn.efternamn@turku.fi

Stadsfullmäktigepresidiet

Sauli Saarinen
3. viceordförande

Stadsstyrelsen

Jaakko Lindfors

Pirjo Rinne
Suppleanter

Johannes Yrttiaho
Merja Lundén

Stadsstyrelsens koncernsektion

Jaakko Lindfors
Merja Lundén
Suppleanter

Johannes Yrttiaho
Pirjo Rinne

Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion

Jaakko Lindfors

Pirjo Rinne

Suppleanter

Johannes Yrttiaho

Merja Lundén

Stadsmiljönämnden

Elina Sandelin
Alpo Lähteenmäki
Suppleanter

Laura Pohjola
Joel Kivirauma

Social- och hälsovårdsnämnden

Jukka Kärkkäinen
Rauni Niinimäki
Muhiadin Hersi
Suppleanter

Tom Linkinen
Lennu Yläneva
Lauri Marttila

Nämnden för fostran och utbildning

Riikka Oksanen
Aki Haapanen
Suppleanter

Laura Tättilä
Branko Lampi

Finska sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning

Aki Haapanen
Maisa Saloniemi
Suppleanter

Pekka Rantala
Anita Halmesmaa

Finska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning

Riikka Oksanen
ordförande
Pekka Rantala
Suppleanter

Noora Hännikkälä
Aki Haapanen

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Branko Lampi
viceordförande
Nana Blomqvist
Suppleanter

Måns Vikström
Linda Bäckman

Kulturnämnden

Mervi Uusitalo
Tauno Hovirinta
Suppleanter

Pia Jalkanen
Juri Nummelin

Ungdomsnämnden

Minna Sumelius
-
Suppleanter

Laura Pohjola
Amro El-Khatib

Revisionsnämnden

Riikka Oksanen
viceordförande
Elias Laitinen
Suppleanter

Kaija Rantanen
Teuvo Peltoniemi

Idrottsnämnden

Liisa Norontaus
Veli-Matti Saajala
Suppleanter

Mirja Hovirinta
Seppo Blomqvist

Byggnads- och tillståndsnämnden

Markku Rintala
Eva-Liisa Raekallio
Suppleanter

Ossi Pasanen
Pia Jalkanen

Åbonejdens kollektivtrafiknämnd

Taimi Räsänen
Eila Hannula
suppleant

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Jari Suominen
Tero Ahlgren
suppleant

Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd

Seppo Koski
ordförande
Teemu Huotari
suppleant

Centralvalnämnden

Eini Pihlajamäki
medlem