Lokalföreningarna

Vänsterförbundet i Åbo är indelat i lokalföreningar och varje medlem har vid registreringen valt en lämplig sådan. Det skall du också göra: gå med i någon av de nedanstående lokalavdelningarna, så går du inte miste om verksamhet och möjligheten att påverka. Du kan ta del av föreningens verksamhet genom att ta kontakt med ordförande eller kommunsekreteraren. @-tecknet i e-postadresserna ersätts med -a- tecknet.

Åbovänsterns medlemsföreningar

Åbo Gröna Vänster
Rosanna Fellman
rosanna_fellman-a-outlook.com

För alla oss som vill åt vänster med världen! Åbo Gröna Vänster är Vänsterförbundets svenskspråkiga lokalförening i Åbo. Föreningen deltar i Åbovänsterns verksamhet, ordnar svenskspråkiga vänsterorienterade evenemang av olika slag och ger ut den årliga tidskriften Motborgarbladet. ÅGV är också representerad av studerande i kårfullmäktige vid Åbo Akademis Studentkår ÅAS.

Åbo Gröna Vänster arbetar för rättvisa, hållbar utveckling och feminism, och vill skapa ett samhälle som genomsyras av kollektivt ansvar och respekt för alla individer. Kontakta ordförande eller styrelsen för mer information eller om du vill komma med på ÅGV:s mailinglista. Styrelsens e-postadress är: abogronavanster-a-abo.fi

Följ oss på vår hemsida eller på Facebook!

Annan piiri
Laura Jalava
044 972 8613
laurajala-a-gmail.com

Annan piiri, Varsinais-Suomen Vasemmistonaiset ry on Vasemmistoliittoon kuuluva yhdistys, joka kokoaa maakunnan vasemmistolaiset naiset verkostoksi. Tarkoituksena on innostaa naisia vaikuttamaan yhteiskunnallisesti. Solidaarisuustyö on lähellä sydäntämme, olemme mm. vetäneet Karjala-projektia jo kauan. Löydät meidät myös Facebookista.

Elintarvikealan vasemmistolaiset
Markku Alajärvi
Kanslerintie 6 G 153
20200 Turku
0400-820867
markku.alajarvi-a-dnainternet.net

Etelä-Turun Vasemmistoliitto
Liisa Norontaus
liisa.norontaus@turku.fi

Itä-Turun Vasemmistoliitto
Elina Sandelin
040 833 1707
elina.sandelin-a-turku.fi

Itä-Turun Vasemmistoliitto on eloisa ja vahva Turun Vasemmistoliiton osasto, joka tekee tinkimätöntä politiikkaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi itäisestä Turusta käsin.

Teemme työtä ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta, rasismia ja kaikenlaista syrjintää vastaan.
Puhumme lähipalveluiden, ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kaupunkisuunnittelun puolesta. Haluamme yhteiskunnan, jossa jokaisella on asunto, ruokaa, tarvittava hoito ja hoiva sekä mahdollisuus työhön, koulutukseen ja liikkumiseen.

Toiminta-ajatuksemme on, että poliittisen muutoksen ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi on mentävä rohkeasti ihmisten luokse ja panostettava poliittiseen ruohonjuuritoiminnan jatkuvuuteen. Eri-ikäiset ja taustoiltaan monenlaiset, yhdessä politiikkaa tekevät puoluetoimijat ovat Itä-Turun Vasemmiston voimavara. Lämpimästi tervetuloa joukkoomme!

Tutustu blogiimme ja seuraa Facebookissa!

Kaerlan Naiset
Marja Nissilä
Stoltink. 12 M 153 
20360 Turku
040 728 2860

Koulupoliittinen vasemmisto KOVA 
Risto Rinne
Ruukinkatu 12
20540 Turku
rinne-a-utu.fi

KOVA eli Turun seudun KOulutuspoliittinen VAsemmisto on vuonna 1974, yhtenäisen peruskoulun synnyttämisen voittotunnelmissa, perustettu vasemmistolainen yhdistys. KOVAn toimintakenttä liittyy ennen muuta koulutuspolitiikkaan sen kaikilla alueilla ja asteilla. Tarkoituksena on vaikuttaa varhaiskasvatuksen, peruskoulun, ammatillisen koulutuksen, lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston sekä vielä laajemmin tiede- ja tutkimuspolitiikan ratkaisuihin siten, että ne palvelevat kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia edetä koulutiellään ja opiskelureiteillään. Koulutus on tärkeä tekijä luomassa tulevaisuutta.

KOVA näkee koulutuksen olevan keskeinen voimavara rakennettaessa tasa-arvoista, hyvinvoivaa ja ihmisarvoista suomalaista yhteiskuntaa. KOVA vastustaa kaikilla tasoilla kasvavaa yhteiskunnallista ja kulttuurista eriarvoisuutta, koulutus- ja kulttuurimenojen leikkaamista sekä koulutuksellista syrjäyttämistä. Koulutuksen on pidettävä huolta koko ikäluokan kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksista luoda elämäänsä. Kaveria ei saa jättää.

KOVAssa on vankasti edustettuna koulutuspoliittinen asiantuntemus ja myös koulutuksen tutkimus kaikilta koulutustasoilta. Järjestömme järjestää keskustelutilaisuuksia, ottaa aktiivisesti kantaa koulutuspolitiikkaan ja osallistuu aktiivisesti Turun Vasemmiston toimintaan.

Kähärin Ty. Riento 
Aki Pyykkö
apyykko-a-gmail.com

Kähärin Riento on pieni ja perinteikäs vuonna 1906 perustettu työväenyhdistys. Vuosien hiljaiselon jälkeen Rientoa herätellään henkiin rauhalliseen tahtiin. 

Maarian Ty. Raivaaja
Rauno Virtamo

Pohjois-Turun Vasemmisto
Rauni Niinimäki
Ekmanninkatu 6 A 36
20320 Turku
raunin15-a-gmail.com

Osastomme on perustettu samassa yhteydessä kuin Vasemmistoliittokin. Eli kohta on 30-vuotisjuhlat. Osaston toiminta-alueena on mm. osa Pohjois-Turkua eli Suikkila, Hepokulta, Nättinummi, Kaerla ja Runosmäki. Kokouksemme pidämme useimmiten Rientolassa, os. Pulmussuontie 86.

Tuikku 
Seppo Tuomisto 
Raunintie 3 A 10
20300 Turku
050 353 7020
seppo.tuomisto-a-gmail.com

Tulenkantajanaiset
Mervi Uusitalo
041 547 7556
mervi.uusitalo-heikkinen-a-turku.fi

Sydäntämme lähellä ovat lapset, mummot, kulttuuri ja ympäristö. Toimintamme on herskyvää ruohonjuuritason toimintaa aina mielenosoituksista mielenkiintoisiin keskustelutilaisuuksiin. Toimimme aktiivisesti Turun kuntapolitiikassa.

Turun puualan Vas.
Matti Rajala 
046 905 7331
tahvo_rajala-a-hotmail.com

Turun Telakan Vasemmistoliitto
Tuukka Pääkkönen
tuukka.paakkonen-a-gmail.com

Turun Vasemmistokilta
Teuvo Saarinen
040 078 7723
teuvo.saarinen-a-nic.fi

Työn ja Tutkimuksen Vasemmistoyhdistys

Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys (Työtuvas) on perustettu yhdistämään nimensä mukaisesti palkkatyötä tekevien arkikokemus akateemiseen tutkimustyöhön. Yhdistys on jalat maassa töissä ja työpaikoilla. Yhdistyksellä on hyvät suhteet myös eduskuntaan sekä eri oppilaitoksiin. Työtuvas järjestää laadukkaita luentoja, joihin kutsutaan maan johtavia tutkijoita, poliitikkoja ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajia. Tilaisuudet luovat kriittisen katsauksen kapitalismiin, työn luonteeseen ja suomalaiseen vasemmistoon.

Työtuvas katsoo hyvinvointiyhteiskuntaa pidemmälle; se haluaa rakentaa yhteiskuntaa, jossa työn hedelmät jaetaan kaikille tarpeen mukaan ja vastuu jaetaan kaikkien kesken kykyjen mukaan.

Urbaanit ry
Roman Hnatiuk
rhnatiuk-a-gmail.com

Urbaanit ry on kansaivaälinen ja monikielinen Turun Vasemmistoliiton jäsenyhdistys. Urbaanit katsovat, että jokaisella on oikeus työhön ja toimeentuloon. Yhdistys toimii ihmisten välisen tasa-arvon ja vapauden puolesta sekä haluaa edistää taloudellista kehitystä ympäristöarvot huomioiden.

Urbaanit ry haluaa vapauttaa ihmiskunnan sorrosta, puutteesta ja eriarvoisuudesta. Yhteiskunnan on taattava kaikille edellytykset yhteiskunnan rakentamiseen osallistumiseksi omien voimien ja kykyjen mukaan. Kaikilla on myös oltava mahdollisuus itsensä kehittämiselle.

Kaikki tämä voi toteutua vain demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Meillä on kovasti työtä edessämme, mutta tavoitteemme ovat sen työn arvoisia!

Seuraa meitä Facebookissa

Varsinais-Suomen TerVas ry.
Pirjo Rinne
050 559 0165
pirjo.rinne-a-turku.fi

Vasemmistoliittolainen terveys- ja sosiaalipoliittinen yhdistys Varsinais-Suomessa. TerVasin jäsenet ovat yhteiskunnan eri alueilta. Yhteistä on halu vaikuttaa terveys- ja sosiaalipolitiikkaan sekä muihin yhteiskunnallisiin asioihin. Tervas osoittaa kipukohtia sosiaali- ja terveyspolitiikasta sekä tekee rakentavia ehdotuksia niiden poistamiseksi. TerVasin toimintaan sisältyy mm. keskustelutilaisuuksien järjestämistä sekä yhteistyötä kunnallisten päättäjien ja erilaisten järjestöjen kanssa.

TerVasiin keskittyy monipuolista asiantuntijuutta terveys- ja sosiaalialoilta sekä ammatillisesta edunvalvonnasta. TerVaslaiset vaikuttavat kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, eri lautakunnissa, ammattiyhdistysten hallituksissa, ammattiliittojen päättävissä elimissä, vasemmistoliiton puoluevaltuustossa ym. Turun kaupunginvaltuuston enemmistöryhmien pientä ihmistä jyräävä politiikka vaatii sitkeitä TerVas-kantoja pitämään esillä myös inhimillisiä arvoja päätöksenteossa.

Vasemmistoliiton Meri-Turun yhdistys
Pekka Rautee
Lumimarjank.9
20900 Turku
050 518 5307
pekka.rautee-a-pp.inet.fi

Meri-Turun yhdistys on nuorekas, sporttinen...Ai niin, ei tämä ollutkaan seuranhakuviesti. No, joka tapauksessa yhdistys perustettiin vuonna 1906 nimellä Hirvensalon Sorto ja sen toimintaan on aina liittynyt urheilu, Sorron Veikot oli yhdistyksen urheiluseura varhaisina aikoina. Yhä tänäänkin yhdistys kokoontuu Sorrontiellä Hirvensalon urheilutalolla, kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuunottamatta.Yhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Kulttuuri on toinen kivijalka ja erityisesti huumori.Sitä on edustanut mm. nuorisojaoston huvitoimikunnassa aikoinaan vaikuttanut koomikko Helge Herala. Politiikka on tietenkin yhdistyksen tärkein tehtävä ja siinä onkin vaikuttanut monia tunnettuja poliitikkoja.
Meri-Turun yhdistys on nimensä mukaisesti alueellinen toimija joka pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon Hirvensalon, Kakskerran, Satavan, Majakkarannan, Uittamon ja Ilpoisten alueilla. 

Yhdistyksen puheenjohtaja on Pekka Rautee. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan toimintaan! Eli kyllä tämä sittenkin oli seuranhakua. 

Vasemmistoliiton Turun seudun rakennusalan yhdistys 

Markku Rintala
040 043 9571
rintalamarkku-a-gmail.com

Vasemmistoliiton yhdistys Hirmuvalta
Juha Lehti
lehti.juha-a-gmail.com

Hirmuvalta on Ele Aleniuksen linjoilla oleva yhdistys. 

Vasemmistoyhdistys Kanava
Reijo Nylander
Rastaantie 58 c 11
20610 Turku
253 0109

Viherpunainen Vasemmisto ry
Eva-Liisa Raekallio
040 247 3913
eva-liisa.raekallio-a-turku.fi

Viherpunaisen vasemmiston tarkoituksena on edistää sosiaalisesti ja ekologisesti tasapainoista, oikeudenmukaista Turkua. Yhdistyksen toiminta on erittäin aktiivista ja monipuolista. Tarjoamme hyvän mahdollisuuden tulla mukaan Vasemmistoliiton toimintaan liiallista kokouskeskeisyyttä välttäen. Keskeiset yhteistyöverkostot ovat kansalaisjärjestöjen puolella. Tervetuloa!

Seuraa meitä Facebookissa!

Vähä-Heikkilän Ty. Into
Turkka Merisaari 
Kohmontie 16 A 6
20540 Turku 
050 336 5230